BİYOSİDAL RUHSATLANDIRMA

Biyosidal Ürün Nedir?

Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler vefunguslar da dâhil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı içeren bir veya birden fazla aktif madde kullanarak satışa hazır hale getirilmiş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları içeren ürünlere biyosidal ürün denir.

Biyosidal Ürün Tipleri ve Buunların Tanımları

1. Ana Grup: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler.
Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmez.

1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.

2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.

3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler
Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.


4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.


5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları
İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)

2. ANA GRUP: Koruyucular

6. Ürün Tipi: (Değişik:RG-12/3/2014-28939) Kutu içi koruyucular
7. Ürün Tipi: Film koruyucular
8. Ürün Tipi: Ahşap koruyucuları
9. Ürün Tipi: Elyaf, deri, lastik ve polimer maddeler
10. Ürün Tipi: Duvarcılık koruyucuları
11. Ürün Tipi: Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları
12. Ürün Tipi: Slimicidler/ Salyangoz Önleyicileri
13. Ürün Tipi : Sıvı metal işleme koruyucular

3. ANA GRUP:

14. Ürün Tipi : Rodentisitler - Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler.
15. Ürün Tipi: Avisisitler - Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.
16. Ürün Tipi: Mollusisitler - Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.
17. Ürün Tipi: Pisisitler -Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir.
18. Ürün Tipi: Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.
19. Ürün Tipi : Kovucular ve Çekiciler

Hizmetlerimiz

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURUMLARI
 • Biyosidal Ürünler için ruhsat alım işlemleri
 • Havuz Kimyasalları için izin işlemleri
 • Dezenfektanlar için ruhsat alım işlemleri
 • Koruyucular için ruhsat alım işlemleri
 • Pestisitler için ruhsat alım işlemleri
 • Aktif madde içermeyen ürünler için bildirim ve teknik dosya hazırlama işlemleri
 • Envanter Bildirimleri
 • Biyosidal ürünler, dezenfektanlar ve koruyucular için ruhsat dosyası hazırlama işlemleri
 • Numune analizinin yetkili laboratuvarlarda yaptırılması ve takibi
 • Yetkili ve sertifikalı kişi tarafından Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlama işlemleri
 • Firma kayıtlarının yapılması
 • Kozmetik- Zehir Bildirimleri ve Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası hazırlanması
 • Tıbbi Cihaz Kayıtları
 • SGK onayları
 • Tıbbi Cihaz teknik dosya hazırlama işlemleri
 • İlaç ruhsat başvurusu ve ruhsat alım takip işlemleri
 • Satış izni işlemleri
 • Varyasyon başvurularının yapılması
 • KÜB-KT başvurularının yapılması
 • Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Ruhsat Alımı
 • Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları ve Enteral Beslenme Ürünleri için izin alımı
 • GMP Başvurusu ve başvuru takip işlemleri
 • Serbest Satış Sertifikası alımı